کولر و اسپیلیت های ضد انفجار

کولرهای ضد انفجار

از فعالیت های اصلی شرکت وستا میتوان به طراحی و ساخت کولرهای ضد انفجار اشاره نمود. کولرهای ضد انفجار شرکت توسعه صنعت وستا به صورت اسپلیت و در ظرفیت های 12000، 18000 و 24000 BTU/Hr  ساخته میشوند. این کولر ها با توجه به شرایط محیط نصب در مدلهای زیر قابل ارائه میباشند:


بخش داخلی(Evaporator)
بخش خارجی(Condenser)
ZONE I
SAFE
ZONE II
SAFE
ZONE I
ZONE I
ZONE II
ZONE I
SAFE
ZONE I
ZONE I
ZONE II
ZONE II
ZONE II
SAFE
ZONE II

دانلود_دیتاشیت